Du - Sh 8:30-17:30
Call markazi 69 211 10 97
   2023-12-20 09:41:00   |      458

Marketing va talabalar amaliyoti bo'limi


NamDPI

Bo'lim boshlig'i: Boltaboyev Azizbek

email: azizbekboltaboyev1995@gmail.com

Telegram: @NamDPI_Marketing

 

 

Tamomlagan oliy ta’lim muassasasi Namangan davlat universitetini  
Mutaxassisligi Tasviriy san’at va amaliy bezak san’ati o‘qituvchisi  
Horijiy davlatlarda malaka oshirganligi -
Fan nomzodi /PhD/ disssertatsiyasi mavzusi Talabalarni o‘quv jarayonida kasbiy-pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi (Tasviriy san’at misolida)
Fan doktori /DSc/ dissertatsiyasi mavzusi -
Ilmiy tadqiqot yo‘nalishi 13.00.02.-Ta’lim tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha).
Ilmiy rahbarligi bakalavr (5).
Nashr qilingan maqolalari Jurnal /OAK-7, xorijiy-8
Konferensiya /respublika-5, xalqaro-2
Ilmiy loyiha (grant) ishtiroki -
h indeksi 2
O‘quv fani Rangtasvir, qalamtasvir, chizmachilik, amaliy bezak san’ati, grafika.
O‘quv-uslubiy ishlari o‘quv qo‘llanma (1), boshqa o‘quv adabiyotlari (2).
Jamoatchilik ishlaridagi faoliyati -
Davlat mukofotlari -