Du - Sh 8:30-17:30
Call markazi 69 211 10 97

Milliy reyting


“HEMIS” platformasida yuqori ball natijalarini qayd etgan Professor-o’qituvchilar. (Kafedralar kesimida 2024-yil 6-iyun xolatiga)

HEMIS platformasida yuqori ball natijalarini qayd etgan Professor-o’qituvchilar. (Kafedralar kesimida 2024-yil 6-iyun xolatiga)


Namangan davlat pedagogika instituti tarkibidagi Kafedralarning HEMIS plarformasidagi reytingi (2024-yil 3-iyun xolatiga)

Namangan davlat pedagogika instituti tarkibidagi Kafedralarning HEMIS plarformasidagi reytingi (2024-yil 3-iyun xolatiga)


Namangan davlat pedagogika instituti tarkibidagi fakultetlarning HEMIS plarformasidagi reytingi (2024-yil 3-iyun xolatiga)

Namangan davlat pedagogika instituti tarkibidagi fakultetlarning HEMIS plarformasidagi reytingi (2024-yil 3-iyun xolatiga)


Namangan davlat pedagogika instituti tarkibidagi Kafedralarning HEMIS plarformasidagi reytingi (2024-yil 28-may xolatiga)

Namangan davlat pedagogika instituti tarkibidagi Kafedralarning HEMIS plarformasidagi reytingi (2024-yil 28-may xolatiga)


Namangan davlat pedagogika instituti tarkibidagi fakultetlarning HEMIS plarformasidagi reytingi (2024-yil 28-may holatiga)

Namangan davlat pedagogika instituti tarkibidagi fakultetlarning HEMIS plarformasidagi reytingi (2024-yil 28-may holatiga)


KAFEDRALAR TOMONIDAN BAJARILMAGAN MILLIY REYTING INDIKOTORLARI

KAFEDRALAR TOMONIDAN  BAJARILMAGAN MILLIY REYTING INDIKOTORLARI